گالری تصاویر

محمد فرشباف مجری تلوزیون تبریز

افشین آذری از مشتریان سالن

نمایی از یک قسمت سالن

افشین آذری

بایرام هنرپیشه و آیدین خواننده تلوزیون